Vuotuiset arkistot: 2019Tapakasvatusta tappamalla?

Katsaus suden kuolinsyihin, väestöllisiin olosuhteisiin ja kuolleiden susien ikä-ja sukupuolirakenteisiin metsästysvuosina 2010/2011-2017/2018 Luontodirektiivin IV liitteen vaikutusalueella. Johdanto […]


Sakaalisoppa kiehuu yli

Kun maa- ja metsätalousvaliokunta sekoilee urakalla lainsäädäntötyön kanssa, herää huoli säädösvalmistelun asianmukaisuudesta ja kyseisten poliitikkojen suhteesta omaan toimenkuvaansa. […]