Pressutlåtande 11.10.2019

Domstolen för den Europeiska unionen gav i går 10.10.2019 beslut i Finska Högsta Förvaltningdsomstolens förhandsavgörande gällande den såkallade populationsreglerande vargjakten i Norra Savolax vintern 2016. Östra Finlands Förvaltningsdomstol förkastade klagomålen gällande de två undantagsloven för vargjakt som förbundet Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo -Kainuu gjort. Östra Finlands Förvaltningsdomstol ansåg att föreningen saknar rättighet att överklaga beslutet, vilket leder till att ärendet överförs till Högsta Förvaltningsdomstolen för behandling.

EU-domstolen stöder sitt beslut på det som i naturdirektivet avses beträffande beskyddandet av varg och anser att en jakt på varg inte i ett bredare kontext fyller de strikta kraven som skulle bevilja en avvikelse från naturdirektivet.

Dessutom uppmärksammar domstolen de brister som uppstått under jakten i exempelvis identifierandet av individer, och hänvisar vidare att rekommendationerna i tillståndsbeslutet inte är bindande. Domstolen beskriver också att nivån på gynnsamt skydd är ett koncept som kräver långsiktigt övervägande och som betonar biologiska utgångspunkter. Av möjliga åtgärder bör dödandet av varg vara den sista man slutligen tar till, och i beslutet understryks den centrala betydelsen av att åta sig någon annan tillfredsställande lösning.

“Föreningen ser beslutet som mycket positivt, och i många avseenden har domstolen delat samma synpunkter som både kommissionen och föreningen har,” säger Sari Kantinkoski, föreningens sekreterare.

“I beslutet betonas också principen av att handla förebyggande och att de andra tillgängliga medlen måste vara värda att tas i beaktande så till den mån att ett behov att ta till den mest invasiva åtgärden inte behöver uppstå. Beslutet är grundligt och omfattande och ger god vägledning för framtiden”, konstaterar ordförande Leena Iivonen.