Rekisteriseloste

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679 30 artiklan mukainen rekisteriseloste.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry (ANC Tapiola)

gsm: 358 (0)45 110 3316
email: info (at) tapiolary.com

 

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA

Sari Kantinkoski

tapiolary@gmail.com

 

3. REKISTERIN NIMI

Jäsenrekisteri

 

4. REKISTERIN TARKOITUS

Yhdistysasioiden tiedotus, jäsenlehden jakelu.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, sähköposti, piirijärjestö, liittymispäivä, kannatusjäsen/varsinainen jäsen, valinnaisena halukkuus toimintaan, puhelin ja osoitetiedot.

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilön itsensä ilmoittamat.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan sen piirin puheenjohtajalle, johon jäsen kuuluu, sikäli kuin se on välttämätöntä yhdistystoiminnan johdosta. Kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä tai ulkopuolle.

 

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on salasanasuojattu, rekisterin ylläpitäjän hallinnassa.

 

9. TARKASTUS JA KORJAUSOIKEUS; SEKÄ TIETOJEN POISTO

Jäsenellä tai kannatusjäsenellä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Rekisterin pitäjä korjaa mahdolliset virheelliset tiedot tai pyydettäessä poistaa henkilön tiedot. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.