LAUSUNTO Valtioneuvoston asetuksesta metsästysasetuksen muuttamiseksi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen 11 §:n muuttamisesta

17.8.2016

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tutustunut muistioon ja asetusluonnokseen ja lausuu asiasta seuraavaa:

Luonnoksessa ketun jalkanarumetsästys on sellaisenaan kuin se on nykyisessä asetustekstissä. Asetuksen mukaan ketun jalkanarupyynti on sallittu lumipeitteisenä aikana. Jalkanarupyynti aiheuttaa eläimelle turhaa kärsimystä, mikä on ristiriidassa metsästyslain 20§ kanssa. Pyyntimuoto on vanhanaikainen ja monet muut vastaavat ansaraudat ja paulat ovat jääneet historiaan pyyntimuotojen muuttuessa. Elävänä pyytävä loukku, ”kyttäys” ja koiralla ajattaminen ovat ketulle paremmin soveltuvia pyyntimuotoja. Pahimmillaan eläin tempoilee jalkanarussa liki vuorokauden, mikä aiheuttaa turhaa kipua ja kärsimystä. Vaikka jalkanarun tulisi olla valikoiva pyyntimuoto, se ei sitä ole. Myös ilvesten ja susien tiedetään astuneen ansaan.

Villisian osalta yhdistyksellä ei ole huomautettavaa.