Lausunto metsähanhesta

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015 – 2016
DNRO 948/13/2015
Yhdistys on tutustunut sekä asetusluonnokseen että -muistioon ja lausuu asetuksesta seuraavaa:

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola pitää erinomaisena metsähanhen metsästyksen kieltämistä metsästysvuonna 2015-2016.Taigaetsähanhi on nykyisellään voimakkasti taantuva ja metsästyskieltoa on syytä jatkaa. Metsästystä ei tule sallia ennen kuin hanhikanta on elpymässä ja kestää metsästyksen.

Taigametsähanhen kannan vahvistamiseksi on tehtävä kansainvälistä yhteistyötä. Myös Ruotsi tulee saada mukaan rauhoitustoimiin. Parasta riistanhoitotyötä on niinikään riistan elinympäristöistä huolehtiminen, joten soidensuojelun täydennysohjelma tulee viedä läpi täysimääräisenä.

Metsähanhen hoitosuunnitelmassa mainittuun pesimäympäristöjen kunnostamiseen tulee erityisesti panostaa. Hoitosuunnitelman suositusten mukaisesti luonnontilaisia soita ei missään nimessä tule ottaa turvetuotantoon.