Yleiskatsaus suurpetojen aiheuttamiin vahinkoihin 2013-2015


poro

koira

tuotanto

*Porovahingoista puuttuvat laskennalliset erät mm. Lex-Halla ja vasahävikkikorvaus
Lähde: MAVI riistavahinkojen vahinkoyhdistelmät