Vastine Satakunnan Kansan pääkirjoitukseen 6.3.2015

Pääkirjoitus: http://www.satakunnankansa.fi/Paakirjoitukset/1194965333919/artikkeli/huittisten-koylion+sudet+saivat+rauhoitusaikaa.html

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiolan vastine (julkaistu 18.3.2015) lyhentämättömässä muodossaan:

Satakunnan Kansan pääkirjoitus 6.3. 2015 verkossa nosti esiin sudenhoitosuunnitelman ja kannanhoidollisen metsästyksen. Satakunnan Kansa olisi tietysti voinut lähestyä Luonnonsuojeluyhdistys Tapiolaa, kuten monet muut mediat ovat tehneet ja kysyä “miten tämä homma nyt oikein meni?” Näin ovat toimineet mm. Iltalehti, Maaseudun Tulevaisuus, Kainuun Sanomat ja Aamulehti. Konsernin sisällä olettaisi tiedon myös kulkevan.

Sudenhoitosuunnitelma, josta myös yhdistys antoi lausuntonsa, on sinällään varsin hyvä ja sisältää paljon toteuttamiskelpoisia elementtejä. Nyt maa- ja metsätalousministeriö aloitti toteutuksen kannanhoidollisesta metsästyksestä, jonka piti olla sidottu yhteistyöryhmän päätöksentekoon mm. siitä miten lupia kohdennetaan. Jotain ministeriön kiireestä kertonee myös se, että kannanhoidolliset luvat tulivat haettaviksi kun suden metsästystä koskeva asetus oli vielä luonnosvaiheessa ja lausunnolla. Menettely ei ole hyvän hallintotavan mukaista.

Satakunnassa kannanhoidollisesta luvasta valitettiin vain yleisin, pääasiassa metsästyksen ajankohtaan liittyvin perustein ilman ns. päätöskohtaisia moitteita. Valitusmenettely on riistahallintolain ja hallintolain mukainen menettely, jossa riistakeskus on nyt uuden tilanteen edessä: aikaisemmin valitukset ovat menneet maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle, nyt niihin saadaan oikeudellista tulkintaa. Yhdistys valitti viranomaisten päätöksestä, ei metsästäjistä tai seuroista. Keskustelua käydään riistakeskuksen kanssa hallinto-oikeuden välityksellä, koska muuta mahdollisuutta, esimerkiksi lausunto-oikeutta ei ole asian tullessa vireille. 30 vuorokauden valitusaika on normaali menettely ja perustuu kansalaisten yhdenvertaisuuteen lain edessä sekä oikeusturvaan. Me käymme mielellämme tätä keskustelua jossain muualla kuin hallinto-oikeuksissa.

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ei vastusta laillista metsästystä, ei edes suden, mikäli se hoidetaan kestävästi ja pitäydytään siinä mitä ollaan yhteisesti sovittu. Toimitukselta haluaisimme tietää mistä meidän tulisi nyt olla vastuussa? Toimitus viittaa myös ihmisuhreihin, mutta asia ei tällä vuosituhannella ole kovinkaan relevantti. Toimitus voi tutustua tarkemmin mm. 1800-luvun lopun riistahistoriikkiin jolloin suurriistan kannat olivat lähes olemattomat.

Sudenhoitosuunnitelman yhtenä mainiona tavoitteena oli myös asiallisen ja ajankohtaisen tiedon lisääminen. Tästä vastuu on paikallislehdistöllä maakuntalehtenä Satakunnan Kansa on yksi alueen päätiedonantajista. Tietoa on saatavilla ja Satakunnassa on aivan erinomainen tilanne sikäli, että Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestari on käytettävissä Köyliössä mm. tähän tarkoitukseen. Ei tarvitse siis turvautua tsaarinaikaiseen tiedonvälitykseen.

Omankädenoikeutta ei voi suositella kenellekään, eikä korpilakia. Siitä on vastuussa yksinomaan henkilö joka siihen ryhtyy. Mainittakoon vielä, että Perhossa ei ole aikaisemmin valitettu vahinkoperusteisista luvista, koska sinne ei ole niitä 2000-luvulla edes haettu ennen vuoden 2013 sattunutta 3 suden salakaatoa. Tietolähteet on myös hyvä saattaa ajan tasalle.