Karkoitus ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet ensisijalla

TIEDOTE 13.03.2015

 

Lumitilanne 12.3.2015 Mänttä-Vilppulassa ei mahdollista lupaehtojen mukaista pyyntiä.
Lumitilanne 12.3.2015 Mänttä-Vilppulassa ei mahdollista lupaehtojen mukaista pyyntiä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus keskeytti Suomen riistakeskuksen 6.3.2015 myöntämän yhden suden vahinkoperusteisen poikkeusluvan toimeenpanon päätöksellään. Vahinkoperusteinen lupa oli myönnetty Mänttä-Vilppulan, Ruoveden, Juupajoen ja Oriveden kuntien alueelle. Hämeenlinnan hallinto-oikeus perui päätöksensä 12.3. omasta aloitteestaan. Alueella on sattunut yksi nautavahinko kuluvana vuonna, viime vuonna kolme. Kaikki vahingot ovat tapahtuneet samalla tilalla.

Yhdistys katsoo valituksessaan, että riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa ei ole tarkoituksenmukainen, eikä ratkaise pitkällä aikavälillä ilmenevää ongelmaa. Yhdistyksen kanta on, että riistakeskuksen tulisi toimia aktiivisesti vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja kohdentaa vahinkoa aiheuttavaan suteen ensisijaisesti karkoitustoimenpiteitä. Petoaita on oikein asennettuna ja huollettuna tehokas väline laidunvahinkojen ennaltaehkäisyyn.

Tällä hetkellä alueella johon vahinkoperusteinen poikkeuslupa on myönnetty, lumitilanne ei mahdollista lupaehtojen mukaista pyyntiä. Ehtojen mukaan susi tulee pyytää katkeamattomalla jäljityksellä jotta varmistutaan pyynnin kohdentumisesta oikeaan yksilöön. Pyynnin voi aloittaa vasta kun susi on käynyt 100 metrin päässä asuinrakennuksesta, karjasuojasta tai laidunalueesta.