Metsäpeura – lupaperusteesta luvan kohteeksi

Poro laiduntamassa Pohjois-Norjassa.
Poro laiduntamassa Pohjois-Norjassa. Kuvan porot eivät liity tapaukseen.

Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on alkuperäiseen lajistoomme kuuluva peuran endeeminen alalaji. Tästä syystä se tunnetaankin myös nimellä suomenpeura. Metsäpeura metsästettiin Suomesta sukupuuttoon 1900-luvulle tultaessa. Peura ehti olla pois lähes puoli vuosisataa, kunnes palasi 1950-luvulla Venäjän puolelta rajan Suomen puolelle Kuhmoon. Tämän jälkeen peurakantaa on vahvistettu mm. siirtoistuttamalla sitä uusille asuinalueille.

 
Tänä päivänä metsäpeuroja esiintyy Suomessa kolmessa eri populaatiossa: Kainuussa noin 700 yksilöä, Suomenselällä noin 1200-1300 yksilöä sekä muutamia Ähtärin seudulla. Kainuun metsäpeurat liikkuvat myös rajan yli Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan alueilla. Venäjällä metsäpeuroja tiedetään esiintyvän Karjalan lisäksi Arkangelissa ja Komissa. Uhanalaisluokituksessa peura on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) lajiksi ja kuuluu tärkeänä pidettävänä lajina EU:n luontodirektiivin liitteeseen II. Vuonna 2007 Suomen metsäpeurakannalle laadittiin hoitosuunnitelma, missä linjattiin tavoitteiksi peurakannan kasvu ja levittäytyminen uusille elinalueille.

 
Kainuun peurakantaan kuului parhaimmillaan 1700 peuraa, mutta pitkin 2000-lukua kanta on ollut vahvasti taantuva. Tähän on esitetty syiksi mm. ihmisen aiheuttamat elinympäristöjen muutokset, suurpedot, Venäjän puolella tapahtuvan salametsästyksen, liikenteen sekä taudit ja loiset. Kainuussa metsäpeuran metsästys lopetettiin vuonna 2003, kun havaittiin kannan kääntyvän laskuun. Kannan taantumasta on perustellusti kannettu huolta ja mm. suurpetojen poistamista on vaadittu useaan otteeseen.

 

Riistakeskus on päättänyt 5.2.2016 kirjaamassa päätöksessään myöntää pyyntiluvan 20:lle metsäpeuralle 05.02.2016 – 31.12.2016 väliselle ajalle Suomussalmen ja Hyrynsalmen kuntien sekä Puolangan kunnan poronhoitoalueen puoleiseen osaan. Pyyntiluvan perusteeksi on Metsästyslain 41 c § luonnonvaraisen eläimistön säilyttämiseksi. Luonnonvaraista eläimistöä pyyntialueella ovat metsäpeura ja sitä saalistavat pedot. Kumpaa näistä kahdenkymmenen peurayksilön pyynti auttaa säilymään?
 
Lataa päätös tästä
 
Lisää metsäpeurasta: www.suomenpeura.fi

Luonnonsuojeluliitto Tapiola