Tästä on kysymys

Luonnosuojeluyhdistys Tapiola ry:n toiminnan keskiössä ovat erityisesti elinympäristöt ja suurpedot, joista ahma ja susi ovat lukumäärällisesti kaikkein huonoimmassa asemassa.  Ahma herättää tunteita poronhoitoalueella, susi puolestaan eteläisemmässä suomessa.

Ahmojen hiljattain valmistuneen kannanhoitosuunitelman mukaan tilannetta pohjoisessa pyritään helpottamaan siirtoistuttamalla ahmaa eteläiseen suomeen ja suurpedosta kun on kyse, tarvitsee ahma varmasti puolestapuhujansa. Sudenhoitosuunnitelma on puolestaan parhaillaan työnalla, eikä tämäkään varmasti ihan ilman tuskanhikeä suju.

Kaikki Suomen suurpedot löytyvät vuoden 2010 uhanalaisuusluokituksesta. Suomen elinympäristöt arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Yhteensä luontotyyppejä on 400, joista 51% uhanalaisia.

Töitä siis riittää nyt ja tulevaisuudessa.  On aika kääriä hihat!