“Aina kaikki luvat…”

Viime päivien kohua herättänyt uutisaihe on ollut Turun, Vaasan ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuksien asettamat täytäntöönpanokiellot Suomen riistakeskuksen myöntämille 18 poikkeusluvalle susien tappamiseksi. Ymmärrettävästi kaikki eivät ole tervehtineet näitä uutisia ilolla: 

“Hallinto-oikeudet ovat kuitenkin nyt tehneet tulkintaa, jonka seurauksena niistä on tullut päättäjiä ja päättäjistä alamaisia” (Kansanedustaja Markku Eestilä Helsingin sanomissa 31.1.2022)

Eestilälle tiedoksi: vallan kolmijako. Se tarkoittaa sitä, että lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta eivät kuulu samalle instanssille. Sen voi tarkistaa vaikka yläasteen tai lukion yhteiskuntaopin kirjasta. Kannattaa vilkaista. 

“…myönnetyt sudenpyyntiluvat päätyvät usein valituksilla toimenpidekieltoon, olipa kyse kannanhoidollisesta tai vahinkosusien metsästyksestä.” (Kainuun Sanomat 1.2.2022, paikallinen asukas)

Täytäntöönpanokielto ei ole itsestäänselvyys.

Vuosi 2015

Maa-ja metsätalousministeriön lanseeraama “kannanhoidollinen kokeilu”. Ministeriön kiintiö 29 sutta, Suomen riistakeskus myöntää 24 lupaa poiketa suden suojelusta. 

Kaikista luvista valitetaan. Turun hallinto-oikeus kieltää Varsinais-Suomen ja Satakunnan lupien täytäntöönpanon välipäätöksellään 18.2.2015. Päätökset koskevat 4 sutta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kieltää Pohjois-Hämeessä poikkeusluvan täytäntöönpanon 19.2.2015. Päätös koskee yhtä sutta. (Tämän jälkeen Suomen riistakeskus myönsi samalle hakijalle ja samalle alueelle vahinkoperusteisen luvan, joka myös asetettiin täytäntöönpanokieltoon. Hallinto-oikeus kumosi päätöksensä. Sutta ei löydetty.)

Muita täytäntöönpanokieltoja ei tule. Yhteensä 17 sutta tapetaan. Kaksi lupaa jää käyttämättä. Valituksia ei pääasiassa käsitellä, koska hallinto-oikeudet katsovat, ettei valittajalla ollut valitusoikeutta. 

Vuosi 2016

Maa- ja metsätalousministeriön “kokeilu” jatkuu. Asetuksella annettu kiintiö on 46 sutta. Suomen riistakeskus myöntää luvat kaikkien susien tappamiseksi. 

Kaikista luvista valitetaan. Yhtään täytäntöönpanokieltoa ei aseteta. 43 sutta tapetaan niin sanotussa “kannanhoidollisessa metsästyksessä”. Yksi susi jää haavakoksi ja se lopetetaan poliisin määräyksellä. Kaksi lupaa jää käyttämättä. Kokonaiskuolleisuus nousee runsaiden poliisimääräysten vuoksi 78 suteen. 

Seuraavat vuodet

Seuraavina vuosina muutoksenhakuun ryhdytään vaihtelevasti, pääasiassa täytäntöönpanokieltoja ei aseteta. Talvella 2017 Suomen riistakeskus myöntää “sosiaalisin perustein”  37 lupaa 53 suden kiintiöstä. SLL:n paikallisjärjestö valittaa Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueelle myönnetystä poikkeusluvasta. Lupaa ei aseteta täytäntöönpanokieltoon, susi tapetaan ja hallinto-oikeus kumoaa myöhemmin Suomen riistakeskuksen päätöksen. 27 sutta tapetaan, kymmenen lupaa jää käyttämättä. Vuonna 2018 asetus kumotaan, sillä susikanta romahtaa. 

Vuoden 2016 kannanhoidollisen jahdin loppunäytös käydään EU-tuomioistuimessa. 10.10.2019 EU-tuomioistuin antaa ennakkoratkaisun, minkä johdosta maa- ja metsätalousministeriö yrittää sorvata susijahtia entistä ahtaammaksi osoittautuneeseen raamiin. Loppuvuodesta 2020 Suomen riistakeskus myöntää poikkeusluvan 4 suden tappamiseksi sekä Haapajärvellä, että Tohmajärvellä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus asettaa Haapajärven luvan täytäntöönpanokieltoon ja Itä-Suomen hallinto-oikeus tekee Tohmajärven luvalle samoin. Itä-Suomen lupasekoilu huipentuu loppukiriin, jossa riistakeskus myöntää pikapäätöksillä vielä kaksi lupaa, kunkin yhdelle yksilölle juuri ennen vuodenvaihdetta 2020 ja tammikuussa 2021. Molemmat luvat asetetaan täytäntöönpanokieltoon ja molemmat sudet myös tapetaan. Kaikki edellä mainitut päätökset kumotaan sekä Pohjois-Suomen-, että Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. 

Suomen riistakeskuksen helmikuun alussa 2021 myöntämää poikkeuslupaa Kainuussa ei asetettu täytäntöönpanokieltoon. Susi tapettiin. 

Suomen riistakeskuksen joulukuussa 2021 myöntämästä poikkeusluvasta Mynämäelle ei valitettu. 

Edellä oleva huomioiden, voidaan todeta, että susia on tapettu varsin menestyksekkäästi, myös poronhoitoalueen ulkopuolella. Metsästysvuodesta 2014-2015 alkaen Suomen riistakeskuksen päätöksillä on tapettu yhteensä 104 sutta poronhoitoalueen eteläpuolella. Kun tähän lasketaan poliisin määräyksin, pakkotilassa tai laittomasti tapetut, on Suomessa alle seitsemässä vuodessa tapettu 173 sutta. Se on noin puolet tämänhetkisestä susikannasta.