Kuhmon laillisessa susijahdissa kaadettiin kolme pantasutta

Logo_miniMaanantaina 23.2 alkanut kannanhoidollinen sudenmetsästys on alkanut varsin vilkkaasti. Lupia myönnettiin koko maahan 24.  Lupien voimassoloaika päättyy 15.3. Kaikista myönnetyistä luvista on hallinto-oikeuksissa vireillä valituksia ja Lounais-Suomen ja Pohjois-Hämeen viiden suden jahdit eivät päässeet alkamaan hallinto-oikeuksien keskeytyspäätösten johdosta. Jahtiin on käytettävissä luvat 19 suden osalta, joista suurin osa on käytetty ensimmäisen jahtiviikon aikana..

Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjanmaalla hallinto-oikeudet päättivät käsitellä keskytysvaatimuksetkin vasta Suomen Riistakeskuksen lausuntojen jälkeen ja tämä mahdollisti jahtien aloituksen ajallaan. Keskeytyksen uhka on kuitenkin saanut metsästäjät käyttämään lupia varsin innokkaasti riippumatta siitä, että mahdollinen keskeytys kuitenkin tällä menettelyllä määrätään lähinnä silloin kun valituksilla on vahvat menenestymisen mahdollisuudet ja lupamenettelyn lainmukaisuus kyseenalainen. Keskytyspäätöksen antaneet hallinto-oikeudet pysyttivät tekemänsä päätökset voimassa riistakeskuksen lausuttua asiasta.

Sudenhoitosuunitelman ja lupaehtojen mukaan luvat suositeltiin käyttämään nuoriin susiin ja aikuisten lisääntyvien alfayksilöiden kaatamista suositeltiin vältettäväksi. Susia on kaadettu sunnuntaihin mennessä 14, joista alustavan tiedon mukaan on viisi nuorta, yhdeksän aikuista. Luonnonvarakeskus antaa myöhemmin tarkemman arvion susien iästä.

Kuhmossa kaadettavaksi valikoitui peräti kolme Luonnonvarakeskuksen juuri pannoittamaa sutta. Kaadetuista pantasusista yksi on aikuinen, luvassa sallituun laumaan kuulumattoman, Ryti-Palosen susiparin uros. Kainuun riistakekuksesta oli yritetty lauantaina keskeyttää tätä jahtia, mutta susi oli juuri ehditty kaataa. Kuhmon kaikki neljä lupaa oli myönnetty samalle hakijalle.

Susia pannoitetaan tutkimustarkoituksiin ja ohessa voidaan toteuttaa metsästäjille koirien suojaamiseksi tarkoitettu netissä toimiva pantaseurantapalvelu ( http://www.riistahavainnot.fi ) . Tästä hyötyvät syksyisin myös laidunkarjan pitäjät. Haittaa pannoitetusta susista on lähinnä susien salametsästäjille, koska laiton jahti on riskialtista silloin kun suden sijainti on kaikkien tiedossa. Yhden suden pannoituksen kustannukset valtiolle ovat n 10 000€. Pantasusien kaatamiseen  lupaehdoissa ei otettu kantaa.