Sudenkaatolupien perusteet ontuvat – luontojärjestöt jätetty päätöksenteon ulkopuolelle

Logo_miniLuonto-Liitto ja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ovat jättäneet valituksia Riistakeskuksen myöntämistä kannanhoidollisista poikkeusluvista suden metsästykseen. Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Hämeessä poikkeuslupien toimeenpano on keskeytetty. Yhdistykset ovat valittaneet myös Kainuun, Pohjanmaan ja Itä-Suomen luvista, joiden osalta asia on Riistakeskuksella lausuttavana.

Vaatimuksille kaatolupien toimeenpanon keskeyttämiseksi on esitetty useita perusteluita. Esinnäkin kannanhoidollinen metsästys ajoittuu suden lisääntymisaikaan, minkä vuoksi on vaarana, että se aiheuttaa laajamittaista haittaa suden lisääntymiselle. Uhanalaisen lajin lisääntymisen häiritseminen on ristiriidassa metsästyslain ja luontodirektiivin kanssa, eikä sitä tule sallia. Lainsäädäntö ei myöskään ole kiireestä johtuen susikannan hoitosuunitelman asettamien edellytysten mukainen, eikä varmistuksia susilaumojen tilasta ole ehditty tekemään hoitosuunnitelman edellyttämällä tavalla. Lisäksi ongelmia on metsästysalueiden rajauksissa, jotka mahdollistavat useamman pyynnin kohdentumisen samaan laumaan. Nämä ongelmat koskevat koko maata.

”Kuukausi sitten myönnettyjen kaatolupien perusteluissa on vakavia puutteita. Lupien täytäntöönpanon keskeyttäminen on siksi perusteltu vaatimus riippumatta siitä, näkeekö kannanhoidollisen metsästyksen sinänsä hyväksyttävänä vai ei”, sanoo Luonto-Liiton susikampanjavastaava Ilkka Hiltunen.

Luonto-Liitto ja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola haluavat kiinnittää huomiota siihen, että luonnonsuojelujärjestöt on jätetty suurelta osin päätöksenteon ulkopuolelle. Järjestöjä ei kuulla enää varsinaisessa päätösprosessissa, vaikka tämä olisi hyvän hallinnon kannalta perusteltua. Vallitsevassa tilanteessa ainoa mahdollisuus vaikuttaa käytäntöihin niin, että ne ovat myös lajisuojelun kannalta hyväksyttäviä, on käyttää laillista valitusoikeutta.

Kaikista yksittäisistä luvista valittaminen eri hallinto-oikeuksiin johtuu siitä, että Suomessa ei ole enää syyskuun 2014 jälkeen ollut yhtä instanssia, johon poikkeusluvista valitetaan. Asia on pirstaloitu eri hallinto-oikeuksiin riippuen siitä minkä alueella luvan myöntänyt Riistakeskuksen aluetoimisto sijaitsee. Tämä johtaa erilaisiin käytäntöihin eri alueilla. ”Nyt katsotaan millaiset linjaukset kokonaisuudelle saadaan. Ensi vuonna toivottavasti ollaan kestävämmällä pohjalla liikeellä”, sanoo Leena Iivonen Luonnonsuojeluyhdistys Tapiolasta.

Lisätiedot:
Ilkka Hiltunen
Susikampanjavastaava Luonto-Liitto
ilkka.hiltunen(at)luontoliitto.fi
P. 044 516 6227

Leena Iivonen
Varapuheenjohtaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
leena.iivonen(at)tapiolary.com
P. 045 329 5152