Turun hallinto-oikeus pitää voimassa suden metsästystä koskevan toimeenpanokiellon

Logo_miniTurun hallinto-oikeus on käsitellyt uudelleen suden kannanhoidollista metsästystä koskevassa asiassa asettamansa toimeenpanokiellon Varsinais-Suomen ja Satakunnan riistakeskusten antamiin myönteisiin poikkeuslupapäätöksiin. Riistakeskusten lausuntojen johdosta antamillaan uusilla välipäätöksillä hallinto-oikeus on 25.2 päättänyt pitää täytäntöönpanokiellon voimassa ja aiemmin annetun päätöksen ennallaan.

Täytäntöönpanokieltoasiasta on annettu päätös myös toisen luvanahakijan vireille laittamaan vaatimukseen. Myös tässä tapauksessa hallinto-oikeus katsoi, että asiassa ei ole tullut esiin seikkoja, joiden johdosta aiemmin annettua päätöstä olisi syytä muuttaa.

Varsinainen valitusasia ratkaistaan myöhemmin.