Valiokunnan vappupilli

Hyvä Anne Kalmari. Maa-ja metsätalousvaliokunnan julkisessa kuulemisessa 27.4.2021 noin kohdasta 1:43 alkaen esittelet Luonnonsuojeluliitto Tapiolan seuraavasti: “Nythän poikkeuslupien kanssa on ollut käytäntö, jolloin, josta niistä kaikista on aina valitettu. Tapiolan eläinsuojeluyhdistyksen etäosastot hoitavat sen ja…ja…v erittäin vaikeasti näitä lupia on saanut sitten myönnettyä ja ee…er… todella isoa turvattomuutta siellä esiintyy ja….

Luonnonsuojeluliitto Tapiola ja sen piirijärjestöt eivät ole eläinoikeus/suojelujärjestöjä. Aatteellisesti eläinoikeus/suojeluliikkeellä ja luonnonsuojelulla on toki yhteisiä rajapintoja, mutta toisin kuin eläinsuojelujärjestöt, Tapiola ja sen piirijärjestöt ovat vahvasti suuntautuneet elinympäristöjen ja etenkin suurpetojen suojeluun Suomessa. Liiton ja sen piirijärjestöjen sääntöjen mukaan ydinalueena on luonnonsuojelu, jolloin yhdistysten intressipiiriin eivät sisälly esimerkiksi perinteiset koti- ja lemmikkieläimet, milloin ne eivät asiasisältönä oleellisesti liity esimerkiksi elinympäristöjen tai suurpetojen suojeluun. Nämä on eritelty myös lainsäädännössä, mikäli et ole sattunut huomaamaan: koti- ja lemmikkieläimiä koskee pääsääntöisesti eläinsuojelulaki, ja luonnonvaraisia eläimiä pääasiallisesti luonnonsuojelu- ja metsästyslait. Ellet ole näistä vielä tietoinen, ota kiireesti selvää. Kysy vaikka joltain avustajaltasi neuvoa. 

Liittomuotoisella Tapiolan luonnonsuojeluyhdityksellä ei ole etäjärjestöjä, ellet tarkoita sellaisilla paikallisia piirijärjestöjä, joita on kuusi. Piirit ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joilla on kotipaikka ja paikallisia jäseniä ympäri maakuntia. Yhdistyslaki ei tunne etäjärjestöjä. Lue yhdistyslaki. Kaikki piirit ja Liitto ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on oma toimialue ja kotipaikka jossain Suomen kunnassa. Sellainen pitää lain mukaan olla. 

Kaikista luvista ei ole aina valitettu. Paina nyt päähäsi tämä: niistä valitetaan silloin, kun aihetta ilmenee ja sen päätöksen tekee paikallisyhdistys tutustuttuaan päätöksen sisältöön ja lainmukaisuuteen. Sinun kannattaa huomata myös, että kun suden kannanhoidollista metsästystä viimeksi “kokeiltiin” 2015-2016, yksikään valitus ei osoittautunut turhaksi. Lue EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu C‑674/17, tai vähintään se ministeriön neuvottelevan virkamiehen esitys, jossa asia oli hyvin tiivistettynä pähkinänkuoressa. Lisätään vielä suora lainaus tuomioistuimen ennakkoratkaisusta: “Luontodirektiivin 16 artiklan 1 kohdan e alakohtaa ei siis voida käyttää yleisenä oikeusperusteena poikkeusten hyväksymiselle direktiivin 12 artiklan 1 kohdasta, sillä muuten 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista muista tapauksista ja kyseisestä tiukan suojelun järjestelmästä tulisi tehottomia.” Tuo nimenomainen direktiivin mainittu e-alakohta on se, jolla Suomi viimeksi “kokeili” suden kannanhoidollista metsästystä. Nypläsitkö pitsiä sillä aikaa kun tätä asiaa kuulemisessa väännettiin sinulle rautalangasta?

Tapiolan piirit eivät vaikuta luvan myöntämiseen. Päätöksen siitä, myönnetäänkö metsästyslain mukainen lupa tiukasti suojellun lajin suojelusta poikkeamiseen, tekee Suomen riistakeskus. Edellytykset sille, että lupa suojelusta poikkeamiseen voidaan myöntää, ovat tiukat. Niistäkään eivät päätä Tapiolan piirijärjestöt, vaan ne hyväksyi Suomi liittyessään Euroopan unioniin. 

Viitaten vielä loppupuheenvuoroosi, selvitä itsellesi mitä tarkoittavat maailmanlaajuinen ja aluellinen uhanalaisuus. Tiesitkö muuten, että tällä “elinvoimaisuuslogiikalla”, jota sinä tarjoilet, naali ei olisi uhanalainen Suomessa? Selvitä myös, mitä tarkoittavat hallinnolliset rajat, globaalisti ja valtakunnallisesti. 

Tiedon “avoimuus” tuntuu hiertävän jatkuvasti. Nyt kun joku vielä osaisi eritellä, mitä tietoa erityisesti kaivataan. Vaikka tietoa on saatavilla enemmän kuin koskaan, se ei tunnu kaikkia tavoittavan. Kotiinko se pitäisi postittaa? Koska puheenjohtaja Kalmarin lisäksi muutama muukin edustaja koki “avoimuudessa” puutteita, tai muuten vain hankalaksi “avoimen” tiedon saatavuuden, niin listataan nyt kaikki oleellinen tähän kätevästi saataville.

https://riistahavainnot.fi/suurpedot/havaintokartta Ajankohtaiset suurpetohavainnot. Valikosta voi valita lajin, jota havainto koskee. Harmaata ruutua painamalla tulee selite havaintopäivämäärästä ja havainnon laadusta.

https://riistahavainnot.fi/suurpedot/ajankohtaista Ajankohtaista asiaa mm. DNA-näytekeräyksestä.

https://riistahavainnot.fi/suurpedot/dna Susien DNA-näytteet paikkatietona vuodesta 2013 alkaen. 

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/susi/suden-kanta-arvioinnin-menetelmat/ Suden kanta-arvioinnin menetelmät.

Videolinkki kanta-arvion muodostamisesta. 

https://www.luke.fi/susien-dna-seuranta-naytteen-matka-maastosta-tutkimukseen/ Miten DNA-näyte tutkitaan.

https://riistahavainnot.fi/suurpedot/kannanarviointi/lausunnot Suden, karhun ja ilveksen kanta-arviot vuodesta 2008 alkaen.

Geenitutkimuksesta:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mec.12010

https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2148-14-64

http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0116-0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5738207/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eva.13151

 

Mitä vielä pitäisi olla? Tutkimusaineisto? Mitä sinä sillä tekisit?

Joskus vain käy niin, että kun lähdetään koko orkesterilla torvet soiden liikkeelle, päädytään paikalle puhaltamaan yhteen ja samaan vappupilliin.

 “Poikani, kunpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan.” – Axel Oxenstierna (1583-1654)