Tutkintapyyntö kannanhoidollisen metsästyksen lupaehtojen noudattamatta jättämisestä 16.2.2016

screenshot.1447371745
Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tiedotteessaan nimetyllä päiväyksellä tehnyt tutkintapyynnön poliisille suden kannanhoidolliseen metsästykseen liittyvästä lupaehtojen noudattamatta jättämisestä Pohjois-Karjalassa. Liitto on pyytänyt poliisia selvittämään ovatko metsästyksen valvonnasta vastaavat viranomaiset jättäneet noudattamatta lakisääteiset velvoitteensa.

Suomen riistakeskus Pohjois-Karjala on 18.12.2015 päivätyissä päätöksissään sallinut yhteensä neljän (4) suden kannanhoidollisen metsästyksen Ilomantsissa ja Tohmajärvellä, kullakin lupa-alueella molemmissa 2 sutta. Lupaehtojen mukaan: ”Jos tämän päätöksen tekemisen jälkeen poikkeuksen kohteena olevaan susilaumaan kohdistuu poikkeuslupa-alueella ennen sallitun pyynnin aloituspäivämäärää viranomaistoimin todennettua ihmisen aiheuttamaa kuolleisuutta, on se otettava huomioon vähennyksenä sallitusta pyynnin määrästä niin, ettei päätöksellä sallittu pyynnin määrä ylity.”

 
Kyseessä on ehto, ei suositus.

 
Itä-Suomen poliisin antamilla (poliisilaki 16§) määräyksillä on ammuttu susia seuraavasti:
19.12.2015 Ilomantsi, naaras.
19.12.2015 Tohmajärvi, naaras
27.12.2015 Värtsilä, uros.
Lisäksi 29.12.2015 löytyi 6-tieltä kolarissa kuollut susi, Tohmajärven Akkalasta. Kaikki edellä mainitut sudet sijaitsevat lupa-alueilla. Kannanhoidollisessa metsästyksessä ammuttiin lupa-alueilla edellä mainitusta huolimatta lupamäärien mukaiset sudet.

 
Lisäksi Luonnonsuojeluliitto Tapiola on pyytänyt poliisia tutkimaan, onko asiassa luvansaaja syyllistynyt rikokseen toimiessaan lupaehtojen vastaisesti.