Ministeri Orpo vaalikiertueellaan Karkkilassa: ”Kannanhoidollinen metsästys oli oikea valinta”

Ministeri silti tyytymätön jahdin kohdentumiseen aikuisiin susiyksilöihin.

Kevään 2015 eduskuntavaalit lähestyvät ja eri puolueiden vaalikiertueet ovat käynnissä. Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry oli paikalla Uudellemaalla Karkkilassa Kokoomus kuuntelee -tilaisuudessa ja esitti tiukkoja kysymyksiä maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpolle susikannan hoitosuunnitelmasta sekä parhaillaan käynnissä olevasta kannanhoidollisesta metsästyksestä. Ministeri Orpon aikataulu oli kiireinen, mutta hän ehti vastata muutamiin keskeisiin kysymyksiin.

Kannanhoidollinen metsästys aloitettiin noin kaksi viikkoa sitten ja saldona on tällä hetkellä 14 kaadettua yksilöä, joista suosituksen mukaisia nuoria yksilöitä vain viisi.
En voi olla mitenkään tyytyväinen siihen että varsinaisessa metsästystilanteessa jahti ei ole kohdistunut niihin yksilöihin mihin oli tarkoitus

Kaadetuista kolme on vastikään pannoitettu. Kaadettujen susien pannoituskustannukset Maa- ja metsätalousministeriölle ovat olleet noin 30 000 € , josta tutkimushyöty jää saamatta koska ” vastaan ei juuri muita susia alueella tullutkaan”. Kysyimme Orpolta miten kannanhoidollinen metsästys on hänen mielestään tähän asti sujunut. Vastaus oli hyvin selkeä: ministeri ei ole millään tavalla tyytyväinen tilanteeseen, etenkään siihen että metsästystilanteessa jahti ei ole kohdistunut niihin yksilöihin joihin oli tarkoitus.

IMG_7698orpo_1pieniMinisteri myös totesi että mikäli kahden vuoden kannanhoidollinen metsästyskokeilu ei toimi, tullaan siitä luopumaan. Orpo on kuitenkin vakuuttunut siitä että kunhan kannanhoidollinen metsästys saadaan sujumaan oikein, on se kestävä tapa huolehtia susista, kannan koosta ja -terveydestä sekä ihmisten asenteista susiin.

Kannanhoidollisen metsästyksen kiirehtimiseen on suhtauduttu ympäristöjärjestöissä kriittisesti, koska suden lisääntymisaika on parhaillaan käynnissä ja se on yksi keskeisimpiä suden biologiaan liittyviä seikkoja kestävän metsästyksen kannalta. Yhtenä epäilynä kiireelle on arveltu kevään lähestyviä vaaleja.

Jos olisi miettinyt vaaleja niin ei olisi varmaan kannattanut tehdä mitään.

Ministeriltä kysyttiin myös esitettiinkö kannanhoidollisen metsästyksen aloitukselle lainkaan vaihtoehdoksi syksyä 2015. Suden metsästysajasta on viimeksi säädetty asetuksella, joka on vuodelta 1988. Asetusmuistiossa mainitaan, että suden metsästyksen tarkoitus helmi-maaliskuulla oli ehkäistä rabieksen leviäminen Neuvostoliitosta (nykyisin Venäjä) Suomeen Orpon mukaan metsästysajankohdan muutosta ei esitetty ja valmistelevien virkamiesten mielestä tietoa kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiseksi oli olemassa riittävästi.

Minusta se on järkyttävä tilanne että meillä Suomessa on sellainen ilmapiiri että ihmiset eivät luota yhteiskunnan toimivuuteen.

Ministeri Orpo suhtautuu salametsästykseen tuomitsevasti, vaikkakin löytää sille selkeästi ymmärrystä luottamuspulasta yhteiskunnan toimivuutta kohtaan. Orpo pitää vallitsevaa tilannetta hallitsemattomana ja suden kannalta täysin kestämättömänä. Ministeriön vastaus tilanteeseen oli ottaa kannanhoidollinen metsästys hallitusti käyttöön

– Tämä oli oikea valinta. Ministeri toteaa.