Vahinkojen korvausmenettely hölmölästä

Tuoreen tiedon mukaan vuoden 2017 aikana suurpedot ovat yhteenlaskettuna aiheuttaneet yli 13 000 000€ euron vahingot. Budjetiin on varattu 8,5milj. Rahat loppuvat jälleen kesken. Kaikkien korvaussummasta leikataan alustavan MMM:n ylitarkastaja Jussi Laanikarin alustavan laskelman mukaan 26%.

Luvuista puuttuvat laskennalliset korvauserät (LEX-Halla ja vasahävikkikorvaus)
Luvuista puuttuvat laskennalliset korvauserät (LEX-Halla ja vasahävikkikorvaus)

Tilanne on poronhoitoalueen ulkopuolella vahinkoa kärsineille enemmän kuin kohtuuton. Se on sitä siksi, että vahinkokertymä on itsessään näillä alueilla suhteellisen pieni. Se on sitä myös siksi, että alueilla vallitsee täysin erityyppinen suurpetopolitiikka. Rahalle ei saada vastinetta.

Korvauksen pitäisi olla nimenomaan kompensaatiota siitä, että pystytään sietämään alueella elävää suurpetoa. Nyt valtaosa budjetista valuu alueelle missä suurpetoja ei ole edes tarkoitus sietää. Jos kompensaaatio olisi käypä arvo asian voisi ehkä vielä jollain tavoin ymmärtää. Se, että vahinkokertymän kasvu kasvattaa myös korvauskerrointa ja suuri osa muodostuupuhtaan laskennallisesta osuudesta, on täysin kestämätön toimintamalli. Ohjausvaikutus on ruohonjuuritasolla vahinkokertymää voimakkaasti kumuloiva, eikä vahinkojen estämiseksi tehtävät toimenpiteisiin löydy motivaatiota. Käy täysin päinvastoin.

screenshot.1520372303Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tehnyt syksyllä 2017 Maa-ja metsätalousmninisteriöön toimenpide-ehdotuksen vahinkobudjettien eriyttämisestä porovahinkojen ja muiden suurpetovahinkojen osalta. Ministeriön vastauksen mukaan aika on rajallinen suuriin lakihankkeisiin. Aikaa ministeriössä kuitenkin riittää mm. naakan vainoamiseen ja lainvalmisteluun sen siirtämiseksi pois rauhoitettujen lajien listalta. Tämä täysin riippumatta siitä, että naakan aiheuttamiin ongelmiin on mitä suuremmassa määrin mahdollista puuttua muilla menetelmillä kuin lintuja summittaisesti tappaen.

Maa-ja metsätalousministeriö omalla hallinnollisella menettelyllään ylläpitää suurpetokonfliktia, eikä ole muidenkaan lajien kanssa osoittanut kovin merkittävää innovatiivisuutta minkään muun kuin tappamisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi tarvittavien argumenttien kehittelyssä. Niitä kyllä nousee kuin sieniä sateella.

Lähde: riistahavainnot.fi
Lähde: riistahavainnot.fi