Suojelujärjestöt vaativat sudenmetsästyksestä luopumista

MEDIATIEDOTE 24.9.2016
Julkaisuvapaa heti

Suomi päivitti suden kannanhoitosuunnitelman 2014. Päivityksen myötä aloitettiin suden kannanhoidollisen metsästyksen kaksivuotinen kokeilu. Myös poliisin reagointiin susiasioissa tuli linjamuutos. Näiden toimien seurauksena Suomen geneettisesti ahtaasta ja pienestä susikannasta tapettiin yhteensä 106 sutta, joista 70 talven 2015/2016 aikana. Kahden vuoden tiedossa oleva kokonaiskuolleisuus on 120 sutta.

Minimikannaksi, joka riittää turvaamaan suden säilymisen 2-5 sukupolvea, on määritelty 25 lisääntyvää paria eli käytännössä laumaa. Suden lisääntymisaikaan ajoittuneiden metsästys- ja poliisitoimien jälkeen kevättalvella 2016 suoraan lisääntymiskykyisiksi jäi ainoastaan 14. Tähän mennessä kertyneet havainnot kevään pentueista antavat viitteitä siitä, että lisääntyminen on pahoin häiriintynyt erityisesti alueilla, joilla suositusten vastaisesti kaadettiin alfayksilöitä.

Kannanhoidollinen metsästys edellyttää lainsäädännön valossa sitä, että metsästyksen tulee tapahtua valvotusti, rajoitetusti ja kohdentua tiettyihin yksilöihin. Erityisesti yksilöinnin osalta metsästys epäonnistui erittäin pahoin ja saaliiksi päätyi suhteettoman suuri osuus alfayksilöitä, joita ei olisi pitänyt metsästää lainkaan. Myös lupamäärä oli reilusti ylimitoitettu. Susikannan ollessa vain niukasti turvattu lyhyellä aikavälillä tällaiset virheet voivat olla kohtalokkaita.

Suojelujärjestöt Suomen Susi2013 ry ja Luonnonsuojeluliitto Tapiola vaativat Maa-ja metsätalousministeriötä luopumaan suden kannanhoidollisen metsästyksen jatkosta. Viimetalven massiivisen tappamisen kokonaisvaikutuksia on mahdotonta näin lyhyellä aikavälillä todeta ja mahdollisesti erittäin haitallisen menettelyn jatkaminen on täysin kestämätöntä.

Susien laiton tappaminen, jonka suitsimisella tarvetta metsästykseen osin perustellaan, on torjuttava rikostorjunnallisia keinoja tehostamalla. Järjestöt vaativat suomea ottamaan vakavasti erityisroolinsa Skandinavian eristyneen susikannan geneettisen kestävyyden turvaamisessa.

Susien liikkumismahdollisuus Suomesta Ruotsiin on turvattava. Tämä ei toteudu, mikäli poronhoitoalueen sudet systemaattisesti tapetaan. Tuoreen Tukholman yliopistossa tehdyn geneettisen mallinnuksen mukaan, ollaakseen turvattuja pitkällä aikavälillä, Suomen susikannan tulisi olla vähintään 800 yksilöä, Skandinavian susikannan 1200. Viimeisimmän Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa on 200-235 sutta, joista osa elää suurimmaksi osaksi Venäjällä suojelutoimien ulottumattomissa.

Luonnonsuojelujärjestöt kokoontuvat parhaillaan Tampereella suuressa susikonferenssissa.

Lisätietoja:

Luonnonsuojeluliitto Tapiola
Puheenjohtaja Leena Iivonen,
Puh. 045 110 3316
leena.iivonen@tapiolary.com

Suomen Susi 2013
Puheenjohtaja Carina Lintula
Puh. 040 700 3511
carina.lintula@bookingbirds.fi

 

In English.