Suden suojelun epäkohdat EU:n komissioon

screenshot.28-04-2016 17.20.46

Luonnonsuojeluliitto Tapiola on tänään tehnyt kantelun Euroopan Unionin komissiolle koskien suden suojelun epäonnistuneita toimia. Suomella on jo aikaisemmin ollut ongelmia direktiivin toimeenpanon suhteen, mutta viimeiset kaksi vuotta ovat pohjanoteeraus. Susi on viimeksi ollut Suomessa elinvoimainen 1800-luvulla

Kaksivuotinen kannanhoidollisen metsästyksen kokeiluhanke on nyt päättynyt ja kokeilun tulokset ovat nähtävillä. Ensimmäinen vuosi antoi jo suuntaa, mutta varsinainen katastrofi koettiin vasta jälkimmäisenä kokeiluvuotena talvella 2015-2016. Yli puolet viime talvena kannanhoidollisesti ammutuista susista oli aikuisia yksilöitä, joista 8 lisääntyvää naarasta ja yksi lisääntyvä uros. Määrä saattaa vielä nousta. Metsästyksen toteutuksessa yksilöinti epäonnistui ja lupasuosituksia sekä –ehtoja rikottiin valvonnan puuttuessa. Kokeilua ei voi millään mittarilla pitää onnistuneena.

Riistahallinnon ohjeiden mukaisesti petoyhdyshenkilön ei tulisi toimia luvan hakijana, mutta yli puolet hakijoista oli petoyhdyshenkilöitä. Valtakunnallisesti arvioiden noin puolet kanta-arvion pohjana käytettävään TASSU-rekisteriin ilmoitetuista havainnoista on tarkistamattomia. Samaan rekisteriin on kylläkin ilmoitettu noin 30 havaintoa 25.3. Virolahdella ammutusta koirasta. Tutkimuksellisesti aineisto on epätieteellinen ja epäluotettava.

Poliisi on kuluvan metsästysvuoden aikana tehnyt uutta ennätystä jakaen määräyksiä susien ampumiseksi. Poliisilain 16§ nojalla on metsästyskautena 2015-2016 ammuttu jo 15 sutta, joista viimeisimmässä Eviran tutkimassa eläimessä oli vanhoja hauleja. Susi ammuttiin Kiuruvedellä viime helmikuussa. Kannanhoidollinen metsästys ei siis ole käypä menetelmä salametsästyksen kitkemiseksi Suomesta.

Komission tietoon saatettiin myös, ettei tosiasiallisia keinoja muutoksenhakuun esimerkiksi valittamalla ole. Direktiivin valvonnan toteutuminen on heikkoa, koska oikeudellisia asioita enemmän kiinnostaa valitusoikeuteen keskittyminen.

Kannanhoidollisen kokeilun merkeissä tapettiin yhteensä 60 sutta kun kannanhoitosuunnitelman muut, etenkin vahinkojen ennaltaehkäisyyn tähtäävät toimet laahaavat perässä.