Kun tieto ei sisällä sellaista mitä sen ei pitäisikään sisältää…

Tapiolan nettisivulla julkaistiin 15.9 pieni katsaus vuoden 2015 suden aiheuttamiin vahinkoihin, jotka korvataan valtion varoista. Juttu lähti kiertämään sosiaalista mediaan niin kuin sen oli toki tarkoituskin. Ilmeistä kuitenkin on, että tietoa ei koettu mielekkääksi, koska siitä ei millään tavalla summaillen saa aikaiseksi miljoonavahinkoja. Jutun on pakko olla propagandaa. Siitä puuttuu tapauksia, tieto on virheellistä, siitä puuttuu jonkun muun instanssin maksamia korvauksia. se on terrorismia ja ellei ole niin ainakin mitä suurinta anarkiaa. Tapiola on tunteeton, eikä välitä suden aiheuttamasta ahdistuksesta…joka kaiketi varmaan paranisikin sillä, että yhdytään kuoroon huutamaan miljoonavahingoista. Vai miten se menikään?

Tieto, mihin julkaisu perustuu on Maa-ja Metsätalousministeriöstä saatu excellmuotoinen yhteenveto korvauspäätöksistä, mistä henkilötiedot on poistettu. Valtion maksamista riistavahinkolain mukaisista korvauksista on vaikea kuvitella mistään löytyvät juuri sen kattavampaa ja luotettavampaa tietolähdettä. Miksi sieltä siten puuttuvat mm. vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset? Tarvitseeko vastata?

Kaiken varalta vastaan kuitenkin. Ne puuttuvat sieltä siksi, että niitä ei korvata valtion varoista. Jos minä olisin ensin kertonut kyseessä olevan riistavahinkolain mukaan korvattavat vahingot ja sen jälkeen listannut sinne vakuutuskorvaukset, olisi kyseessä ollut se nimenomainen propaganda ja tietojen vääristely. Vakuutusyhtiöt nimittäin maksavat korvauksia asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla, eivät riistavahinkolain. Nämä eivät myöskään ole pois valtion kassasta, eivätkä näin ollen rasita julkista taloutta. Nämä ovat vakuutusyhtiön harjoittamaa liiketoimintaa. Se kauppatavara, mitä vakutuusyhtiöt ihmisille myyvät. Korvauksia silloin jos sattuu vahinko.

Entäpä sitten virheellinen tieto, propaganda, terrorismi, anarkismi… Kyllä, jos Maa- ja metsätalousministeriö perustaa toimintansa näiltä osin virheelliseen tietoon, on tämä virhe luonnollisesti siirtynyt myös Tapiolan julkaisuun. Virheen mahdollisuuksia on toki myös muita. Kun ATK-avusteisesti käsitellään suurehkoa märää tietoa, sitä suodatetaan ja yhdistetaan muihin tietovarantoihin, kuten tässä tapauksessa mm. suomen kuntajakoon, jotta nämä tapaukset saatiin kunnittain kartalle, siinä on aina virheen mahdollisuus. Silloinkin, vaikka kuinka ajetaan läpi tarkistuksia ja tehdään pistoja manuaalisesti.

Virheellisestä tiedosta pääsee parhaiten eroon kun ilmaisee sen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mikä virhe on, missä se esiintyy ja miten asian pitäisi olla, jotta se olisi oikein ja mistä tälle oikealle tiedolle löytyy luotettava lähde josta sen voi tarkistaa mikäli on kyseessä jotain muuta kuin laskuvirhe tms. Essonbaari ei kelpaa, ei myöskään se, että “kyllä me täällä tiedetään kuinka asiat ovat”. Se, että tieto ei miellytä tai sisältää vaan sen mitä sen sanotaankin sisältävän, ei ole virhe. Se ei ole myöskään propagandaa, terrorismia tai anarkismia. Se on yleensä vain tietoa, joka ei aina tue lukijan tarkoitusperää. Ymmärettävää toki on, että silloin parta lähtee pärisemään ja lierit lepattamaan.

Ihan yleistä uteliaisuutta tyydyttääkseni ajattelin vielä listata tähän muutamia muita terrorin ja anarkismin muotoja, joiden harjoittamisessa “tampiola” on kunnostautunut. Kyllä kyllä…rakkaalla lapsella on yleensä monta nimeä, edellä mainittu on suostuin silloin kun enää mitään muuta sanottavaa ei ole…mutta siis asiaan.

Tapiola on kahden toimintavuotensa aikana antanut kymmeniä lausuntoja toimintasektorinsa eri osa-alueille. Laatinut lukuisia hallintovalituksia ja kantelun EU-komissioon. Laatinut moitteita ja aloitteita eri viranomaisille. Osallistunut paneeleihin, pitänyt esitelmiä ja antanut haastatteluita eri medioihin. Järjestänyt lapsille vanhempineen luontoretkiä, rakentanut petoaitoja.

Nämäkään eivät oikeastaan tarkemmin ajateltuna täytä yleisesti ymmärretyn terrorin tai anarkismin käsitteitä. Ne ovat vain niitä toimenpiteitä, joilla lain puitteissa vaikutetaan yhdistyksen mielestä tärkeisiin asioihin. Ne eivät muutu terrorismiksi tai anarkismiksi vain sen vuoksi, että joku näkee yhdistyksen tärkeinä pitämät asiat toisin. Ei siinäkään tapauksessa vaikka näistä termeistä on tullutkin yhteiskunnallisessa kekustelussa ajoittain erimielisyyden synonyymeja tai ainakin niistä kovasti pyritään sellaista tekemään.

screenshot.1473791002
Lähde: Sudenmetsästys vapaaksi, adressi 14.9 mukaan. Allekirjoittajat kunnittain.

Entäpä sitten tunteettomuuus. Ei ymmärretä pienen tai suuremmankaan ihmisen hätää ja ahdistusta. Ei, ei ainakaan silloin kun se on voimakkaasti liioiteltua yhteiskunnalliselta merkitykseltään. Tunnetilan voimakkuus voi toki yksilötasolla olla suurestikin ahdistava. Jotta tämä henkinen puoli ei julkaisuissa jäisi täysin lapsipuolen asemaan, on tässä ohessa nyt karttaesitys myös henkisen ahdistuksen jakaumasta maan eri osiin. Tästä ei valitettavasti ollut saatavissa ministeriötason tietolähdettä, joten jouduin turvautumaan tämän viimeisimmän sudenmetsästystä vaativan adressin allekirjoittajatilastoon muutaman päivän takaa. Tämän jälkeen allekirjoituksia on tullut reilusti lisää ja ne luonnollisesti tästä esityksestä puuttuvat. Huom! asia on mainittu. Toki siitä silti voi tehdä koko tämän julkaisun ydinkysymyksen. Btw…olen vilpittömän pahoillani siitä, että myös tämä sattui olemaan sellainen tiedon osa-alue, mitä valtion korvaamien susivahinkojen tilastopohjainen tarkastelu ei suoraan tarjonnut eteen. Ei tosin pitänytkään.

Alussa mainittu julkaisu on nyttemmin täydennetty samanlaisella katsauksella koskien myös vuosia 2013 ja 2014. Myöskään nämä eivät tuo tukea ajatukselle, että suden aiheuttamissa vahingoissa kysessä olisi suuruusluokaltaan ongelma, jonka vaikutukset lamaavat joskeenkin kaikki yhteiskunnalliset toiminnot kehä III ulkopuolelta. Todellisuudessa tällä hetkellä yhteiskunnassa torjutaan vuositasolla sadoilla tuhansilla ongelmaa, jonka suuruusluokka on joitakin kymmeniä tuhansia. Joku vielä kehtaa väittää, että yhteiskunta ei välitä. Hävetkää!

…ja totta on toki myös se, että taas se Iivonen vittuilee. Niin tekee, helvetin anarkistiterrosistipiiperöpaska…ja…ja…ja… ja…

Hyvää syksynjatkoa kuitenkin itse kullekin säädylle. Mikään maailmassa ei ole muuttunut 🙂

Leena