Mistä Suomi tappoi sutensa – Erämaista

Suomi tuo tuhansien järvien ja puhtaan luonnon imagollinen kehto päivitti sudenhoitosuunnitelmansa vuodenvaihteessa 2015. Johtoajatuksena paikallinen hyväksyntä ja kompromissi suden aiheuttaman haitan ja ihmistoimintojen ristitulessa. Suunnitelma sisälsi koko joukon erilaisia toimenpiteitä, joilla oli tarkoitus turvata susikannan säilyminen siellä missä suden kuuluukin elää.

Sen sijaan, että käytännön toimet olisivat painottuneet EU:n luontodirektiivin edellyttämän viitekehykseen, konfliktien ennaltaehkäisyyn ei-tappavin menetelmin, ylitse muiden valikoitui kannanhoidollinen metsästys ja uusi pihasusilinjaus, jonka perusteella poliisi ja riistahallinto muovasivat yhdessä sovitun uudenlaisen toimintakynnyksen. Paperilla asia käsitellään toki reagointikynnyksenä, käytännön tasolla linjauksesta motoutui yksi toimintamalli lisää, jonka perusteella susia päästään tappamaan poikkeuslupakäytäntöä keveämmällä menettelyllä.

Näiden linjausten myötä on susia tapettu porohoitoalueen ulkopuolella ensimmäisessä kannanhoidollisessaa metsästyksessä 17, toisessa kannanhoidollisessa metsästyksessä 43 ja poliisiluvin talven 2015/2016 aikana 15. Näiden lisäksi sutena on ammuttu yksi koira, josta ehdittiin suurpetohavaintojärjestelmä Tassuun kirjaamaan koulutettujen petoyhdyshenkilöiden ilmoittamana noin 60 pihahavaintoa lajina susi.

Seuraava esitys paneutuu siihen millaisilta alueilta nämä sudet tapettiin. Keskustoista, taajamista, turuilta ja toreilta? Alueilta joiden väestötiheys ylittää maan keskiarvon? Ei tokikaan. Pääsäntöisesti sudet on tapettu sieltä missä ei piipuista savut nouse. Kieltämättä meillä suomalaisilla on hivenen erikoinen luontosuhde…

savauusimaa
Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa
phame
Pohjois-Häme
pohjanmaaoulu
Pohjanmaa, Oulu
Kainuu
Kainuu
psavopkarjala
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
screenshot.1460484238
Pihahavaintojen ja kannanhoidollisen metsästyksen edellyttämien ihmistoimintojen ajallinen korrelaatio.

…mitä ilmeisemmin jossain on kuitenkin onnistuttu. Harri-Pekka Pohjolainen poliisin virkapuvussa kertoi Pohjois-Karjalan Susiseminaarissa 14.4, että yhtään salametsästystapausta ei ole tutkinnassa. Valitettavasti seminaarin tiukka aikataulu ei antanut myöten, olisi ollut enemmän kuin mielenkiintoista kuulla vastaus kysymykseen, mitä Pohjolainen poliisina arvelee tapahtuvan rattijuopumustilastoille jos promilleraja poistetaan.

Loppukaneettina mainittakoon, että Kainuussa tutkitaan rajavartijan toimia kannanhoidollisen metsästyksen yhteydessä rikosimikkeenä törkeä metsästysrikos ja Itä-Suomessa poliisin toimia koskien kannanhoidollisen metsästyksen lupaehtojen valvontaa.