Ilkivallan anatomia

VAROITUS!

Teksti sisältää kuvakaappauksia!

screenshot.03-03-2016 17.13.48Tänään 3.3.2016 ilmestyneessä Karprintin Ase & Erä Lehdessä toimittaja Maija Salmi ruotii artikkelissaan luonnonsuojelijoiden esittämiä uhkauksia ja häirintää. Tekstin yhteyteen on päätynyt sosiaalisesta mediasta peräisin oleva juttu, jossa Luonnonsjeluyhdistys Tapiola-Pohjanmaa oli hylännyt kannatusjäsenhakemuksen. Teksti antaa ymmärtää, että palautus viivästyi kohtuuttomasti ja että toimenpiteisiin ryhdyttiin vasta kun hylkäävän jäsenhakemuksen saanut henkilö esitti Luonnonvarakeskuksen tutkimusmestarin nimen.

Asia ei edennyt näin. Toimittaja olisi voinut, tai hänen olisi pitänyt tarkistaa kolmatta osapuolta koskevan tiedon oikeellisuus. Näin ei kuitenkaan menetelty, vaan lehti julkaisi virheellisen, täysin paikkansa pitämättömän tiedon hyvin journalististen tapojen vastaisesti.

Salmi kirjoittaa artikkelissaan otsikolla “Uhkailut jo arkipäivää”:

“SXXXXXää:n mukaan varsinainen Luonnonsuojeluliitto on ollut aika hiljaa susiasioissa, kun taas Suomen Susi ja Luonnonsuojeluliitto Tapiola ovat tehneet likaisen työn.
– Tapiola on perustanut aluejaostoja ympäri Suomea. Tänne Perhoonkin on sellainen perustettu, josta kukaan perholainen ei tosin ole kuullut. Maksoin sen jäsenmaksun 40 euroa, mutta pian tuli sähköpostia, jossa kerrottiin, ettei Tapiolan piirihallitus ole hyväksynyt minua jäseneksi. Onhan se kumma, jos paikallisia ei hyväksytä kannatusjäseniksi?
SXXXXXää oli odottanut jäsenmaksunsa palauttamista – mitään ei kuulunut.
– Kun sitten lähetin viestin, kenelle lähettämäni tilinumero kuuluu, raha palautui sen jälkeen tilille ennätysnopeasti. Tunnetun tutkijan nimi taisi auttaa…” (Ase & Erä 3.3.2016)

screenshot.03-03-2016 16.07.01
Ote yhdistyksen tilipalvelimelta 26.1. päivätystä tapahtumasta.

Asiassa on riidatonta se, että perholainen henkilö maksoi Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Pohjanmaan kannatusjäsenmaksun, mutta se palautettiin samana päivänä, kuten seuraavasta dokumentista käy ilmi.

screenshot.03-03-2016 16.00.30KUITTI

Palautusta varten yhdistys tavitsi tilinumeron. Yhdistys ei saa tietoonsa miltä tileiltä maksut on suoritettu. Tätä pitää tiedustella henkilöltä itseltään. Seuraava sähköpostikirjeenvaihto käytiin yhdistyksen puheenjohtajan ja palautuksen saaneen henkilön välillä.

screenshot.03-03-2016 16.07.56

 

screenshot.03-03-2016 16.08.09

 

screenshot.03-03-2016 16.08.31

screenshot.03-03-2016 16.08.56

 

Kuten yllä todettu, tilinumero saapui ja yhdistys suoritti palautuksen välittömästi.

Seuraavana päivänä henkilö tiedusteli sähköpostitse missä hänen palautuksensa viipyy. Yhdistys ei vastaa pankkien rahaliikenteestä, joten tilisiirrot yleisen käytännön mukaan vievät noin kaksi (2) pankkipäivää.

screenshot.03-03-2016 16.10.02
screenshot.03-03-2016 16.10.20

Tätä seuranneena päivänä henkilö ilmoittaa (yllä) yhdistykselle, ettei tilinumero ole henkilön itsensä, vaan jonkun muun. Yhdistys palauttaa rahat henkilön ilmoittamaan tilinumeroon. Yhdistys ei voi tietää kenelle ko. tili tosiasiallisesti kuuluu. Kuten on osoitettu, palautus oli tapahtunut jo 26.1.2016.

Mikä oli henkilön tarkoitus tälle menettelylle, ei koskaan yhdistykselle selvinnyt. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet, että kannatusjäsenet. Sääntöjen mukaan jäsenen tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja toiminta.

Vaikka tapahtumnien oikeellisuus olisi ollut vaivattomasti selvitettävissä, toimittaja ei koskaan ottanut yhteyttä yhdistykseen, vaan Tapiola-Pohjanmaan puheenjohtaja soitti Maija Salmelle. Salmi selitti, että SXXXXää on kertonut haastattelussa mielipiteitään. Jäsenmaksun viivytyksetön palautus ei ole mielipidekysymys, vaan todistettavissa oleva tapahtuma josta tarvittavat asiakirjat täydellisine sähköpostikeskusteluineen on esitetty yllä.

Yhdistys jättää Ase & Erä lehdelle vastineensa, joka on luvattu julkaista seuraavassa numerossa.