Tutkimusartikkeli: “The Tapiola Case”

Korkeimman hallinto-oikeuden EU-tuomioistuimelle esittämien  ennakkoratkaisukysymysten pohdintaa tieteellisessä artikkelissa.

 

European Energy and Environmental Law Review on 3.6.2018 julkaissut Yaffa Epsteinin ja Guillaume Chapronin tieteellisen artikkelin: ”The Hunting of Strictly Protected Species: The Tapiola Case and Limits of Derogation under Article 16 of the Habitats Directive”.

Uppsalan yliopiston tutkijat kiinnostuivat Korkeimman hallinto-oikeuden esittämistä ennakkoratkaisukysymyksistä EU-tuomioistuimelle. Kysymykset nousivat esiin Korkeimman hallinto-oikeuden käsitellessä Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry:n tekemiä valituksia talven 2016 kannanhoidollisesta metsästyksestä. Valitukset koskivat kahta Pohjois-Savoon myönnettyä poikkeuslupapäätöstä, mitkä oikeuttivat seitsemän suden kannanhoidolliseen metsästämiseen.

Artikkelissaan tutkijatohtorit Epstein ja Chapron tarkastelevat  tiukasti suojeltujen lajien kannahoidollisen metsästyksen sallimista,  metsästyksen sallimista salametsästyksen estämiseksi ja missä mittakaavassa on otettava huomioon lajien populaatioiden “suotuisa suojelun tila”. Kysymyksiä peilataan sekä luontodirektiiviin, että EU-tuomioistuimen aiempiin ratkaisuihin. 

Artikkelin kirjoittajien mukaan Luontodirektiivin artikla 16(1) ei anna mahdollisuutta käyttää  vain alueellisesti rajattua metsästystä, kuten kannanhoidollisessa metsästyksessä yleisesti meneteltiin, mikäli laji ei ole suotuisalla suojelun tasolla. Niin ikään kannanhoidollinen metsästys ei menetelmänä sovellu salametsästyksen ennaltaehkäisyyn ja pahimmassa tapauksessa kokonaiskuolleisuus nousee siten että menettelyllä on negatiivinen vaikutus populaation suotuisaan kehitykseen.

Artikkeli on luettavissa seuraavasta linkistä: https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EELR2018009