Kiskon susi-ilta 30.12.2015

Vuoden viimeisinä päivinä Suomen Susi 2013 ry sekä Luonnonsuojeluliitto Tapiola ry järjestivät Kiskossa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalla infotilaisuuden. Tarkoituksena tilaisuudessa oli jakaa tietoa uudella susireviirillä asuville ihmisille alueen melko tuoreista tulokkaista, susista.

Tilaisuus onnistui luultavasti paremmin kuin kukaan olisi uskaltanut edes toivoa.

Ake Halttunen (LSL Tapiola) ja Jussi Jalava (Suomen Susi) kertoivat kattavasti sudesta lajina, sen käyttäytymisestä sekä reviireistä ja laumoista. Keskustelu oli erittäin aktiivista ja kysymyksiä esitettiin paljon.

Päällimmäisenä tilaisuudesta jäi positiivinen olo. Peilaten muualla maassa aiemmin järjestettyihin vastaaviin tilaisuuksiin, ilmapiiri Kiskossa oli yllättävän vastaanottava ja paikallisten halu osallistua ratkaisemaan jännitteitä kaikkia osapuolia mahdollisimman tasapuolisesti tyydyttävällä tavalla nousi esiin vallitsevana. Toki aina joukossa on muutama soraääni sekä myös hiljaisia vastustajia, mutta yhtäkaikki – keskustelu oli erittäin hyvää, analyyttista ja muita keskustelijoita kunnioittavaa.

Kevyeksi infopaketiksi ajateltu tilaisuus venähtikin yli odotusten niin keskustelun laajuuden kuin myös ajallisen kestonkin puolesta.

Eniten keskusteluun kirvoittaneet aiheet olivat:
– Lauman muodostuminen, susi eläimenä sekä susilauman reviiri
– Petoaidat; anominen, kustannukset ja pystytys, huoltotoimenpiteet sekä toimivuus.
– Aasi lammaslauman vartijana
– Paikalliset susivahingot
– Kannanhoidollinen metsästys ja sen tuomat riskit sekä nykyistä parempi toteutus
– Karkoitustoimenpiteet ja vahinkojen ennaltaehkäisy
– Suden tuomat mahdollisuudet erämatkailuyrittämiselle

Tapiola kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita – oli ehdottomasti ilo tavata teitä kaikkia!

Perniönseudun Lehden toimittaja oli myös paikalla jutunteossa. Artikkeli kuvina ohesssa.

Pernionseudunlehti_Kiskon susi-ilta 30122015_modattu_1

Pernionseudunlehti_Kiskon susi-ilta 30122015_modattu_2