Poikkeuslupa susi 4.2.2020


Photo: Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Wolf_skull%2C_Wrexham_Museum_%281%29.JPG

Suomen riistakeskus

on päätöksellään (2020-1-000-15491-3) myöntänyt poikkeusluvan hakemuksen mukaisesti yhden (1) suden tappamiseksi Hallan paliskunnan alueella. 

Ote perusteluista: Susi on aiheuttanut hakemusalueella kumuloituvia porovahinkoja. Suden tappamia kuolleita poroja on löydetty paljon tämän poronhoitovuoden aikana. Kaikkinensa tämän poronhoitovuoden aikana (1.6. jälkeen) on haettu korvauksia yhteensä 52:sta suden tappamasta porosta Hallan paliskunnan alueella. Viimeisin suden tappama poro on löytynyt aivan viime päivinä. Aiemmilla poikkeusluvilla on saatu ammuttua hakemusalueelta yhteensä neljä sutta marras-joukuussa 2019. Vahingot ovat yhä edelleen jatkuneet.

Riistavahinkorekisterin tietojen mukaan hakemusalueella vuoden 2020 aikana on haettu korvauksia kolmesta suden tappamasta porosta.

 

Poikkeusluvat tulevat nähtäville: http://suurpetopoikkeusluvat.riista.fi
Tiedostojen lataamisesta sivustolle vastaa Suomen riistakeskus.