Poikkeuslupa susi 03.01.2020

Photo: Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Wolf_skull%2C_Wrexham_Museum_%281%29.JPG

Suomen riistakeskus

on päätöksellään (2020-1-000-15394-3) myöntänyt luvan, hakemuksesta poiketen kuuden (6) sijaan kolmen (3) suden tappamiseksi Hossa-Irnin paliskunnan alueella. 

Ote perusteluista: Sudet ovat aiheuttaneet hakemusalueella kumuloituvia porovahinkoja. Suden tappamia kuolleita poroja on löydetty paljon tämän poronhoitovuoden aikana. Kaikkinensa tämän poronhoitovuoden aikana (1.6. jälkeen) on haettu korvauksia yhteensä 148:sta suden tappamasta porosta Hossa-Irnin paliskunnan alueella. Vahinkoja on syntynyt aivan viime päiviin saakka. Aiemmilla poikkeusluvilla on saatu ammuttua hakemusalueelta yhteensä kaksi sutta ja hakemusalueen läheisyydestä Kuusamon kunnan puolelta kaksi sutta. Vahingot ovat yhä edelleen jatkuneet. Sudet oleskelevat Venäjän puolella pitkiä aikoja, joten susien pyytäminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi.

Poikkeusluvat tulevat nähtäville: http://suurpetopoikkeusluvat.riista.fi
Tiedostojen lataamisesta sivustolle vastaa Suomen riistakeskus.