Merihanhi


Merihanhi. Kuva: Juha Sjöholm

LAUSUNTO MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSESTA MERIHANHEN METSÄSTYKSEN
KIELTÄMISESTÄ METSÄSTYSVUONNA 2019–2020 (Dnro 884/01.03/2019)

17.7.2019

 

Luonnonsuojeluliitto Tapiola (jäljempänä Liitto) kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä ja lausuu asetusluonnoksesta seuraavaa:

Kuten Liitto lausui jo metsähanhen (Anser fabalis fabalis) osalta, Liitto muistuttaa ministeriötä siitä, että lajien uhanalaistumiskehitykseen tulee puuttua ajoissa, sillä mitä myöhemmäksi korjaavat toimet siirretään, sitä vaikeampaa työ on.

Liitto viittaa lausunnossaan BirdLife Suomen 17.7.2019 julkaisemaan mediatiedotteeseen1 jossa todetaan merihanhen (Anser anser) kannan romahtaneen niiden tärkeillä sulkimisalueilla. Hailuodon Isomatalalla on havaittu heinäkuun alussa vain 1 350 merihanhea. Määrän on todettu olevan alle kolmannes viime vuoden määrästä. Sama hälyttävä romahdus ilmenee myös muilla sulkimisalueilla.

Merihanhen metsästyspaine on valtava, vuonna 2017 saaliiksi päätyi noin 8700 yksilöä ja viime vuonna ilmeisesti lähes kaksinkertainen määrä. Merihanhi ei kestä tämänkaltaista metsästystä ja BirdLifen mukaan peltometsästyksen aikaistaminen näkyy saalismäärissä. Kun huomattavaan metsästyspaineen nousuun lisätään kehno pesimämenestys, ei kannan romahtaminen ole yllättävää.

Liitto edellyttää nyt maa- ja metsätalousministeriöltä ripeitä toimia, jotta merihanhen romahdus voidaan torjua. Ministeriön on syytä ryhtyä välittömiin rauhoitustoimiin metsästyslain 20 § edellyttämällä tavalla ja kantaa tulee seurata huolellisesti.

Liitto esittää merihanhen pikaista rauhoitusta vähintään seuraavaksi metsästysvuodeksi 2019-2020.