Poikkeuslupa susi 30.4.2020


Photo: Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Wolf_skull%2C_Wrexham_Museum_%281%29.JPG

Suomen riistakeskus

on päätöksellään (2020-1-000-17687-8) myöntänyt hakemuksesta poiketen luvan neljän (4) sijaan yhden (1) suden tappamiseksi Hossa-Irnin alueella. 

Ote perusteluista: Susi on aiheuttanut hakemusalueella kumuloituvia porovahinkoja. Suden tappamia kuolleita poroja on löydetty paljon tämän poronhoitovuoden aikana. Yhteensä tämän poronhoitovuoden aikana (1.6. jälkeen) on haettu korvauksia yhteensä 151:stä suden tappamasta porosta Hossa-Irnin paliskunnan alueella. Aiemmilla poikkeusluvilla on saatu ammuttua HossaIrnin paliskunnan alueelta yhteensä neljä sutta loka joulukuun 2019 aikana, joista kaksi sutta hakemusalueelta. Susien aiheuttamia vahinkoja on alkanut taas tapahtua viime aikoina.