Poikkeuslupa susi 15.04.2020

Photo: Wikimedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Wolf_skull%2C_Wrexham_Museum_%281%29.JPG

Suomen riistakeskus

on päätöksellään (2020-1-000-16120-7) myöntänyt luvan, hakemuksen mukaisesti yhden (1) suden tappamiseksi Taivalkoskella. 

Ote perusteluista: Vahinkoa aiheuttavien susien häätäminen hakemusalueelta ei ole tyydyttävä ratkaisu susien aiheuttamien erityisen merkittävien vahinkojen estämiseksi, koska poroja tappamaan oppineet sudet todennäköisesti palaavat takaisin elinpiirilleen saalistamaan poroja tai ne siirtyvät toiselle alueelle tappamaan poroja. Hakemusalueella porot laiduntavat vapaasti luonnossa, joten käytännössä on mahdotonta estää susien aiheuttamat porovahingot muulla tavalla kuin poistamalla sudet. Poronhoidon luonne ja olosuhteet huomioon ottaen petojen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja ei käytännössä voida ehkäistä esimerkiksi aitaamalla poroja.

Hakemusalueella syntyneet vahingot kokonaisuudessaan ovat jo erityisen merkittäviä ja todennäköisesti kasvavat edelleen. Hakemusalueella ei siten ole muuta tyydyttävää ratkaisua lisävahinkojen estämiseksi.

Poikkeusluvat tulevat nähtäville: http://suurpetopoikkeusluvat.riista.fi
Tiedostojen lataamisesta sivustolle vastaa Suomen riistakeskus.