Poikkeuslupa ahma 10.01.2020

Kuva: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSU_V2P1b_-_Gulo_gulo_skull.png

Suomen riistakeskus

on päätöksellään (2020-1-000-15414-6) myöntänyt hakemuksen muikaisesti luvan yhden (1) ahman tappamiseksi Paistunturin paliskunnan alueella. 

Ote päätöksestä:  Utsjoen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle on tehty kuusikymmentä (60) ilmoitusta ahman tappamista poroista Paistunturin paliskunnan pyyntialueekseen esittämältään alueelta aikavälillä 7.9.2019–9.1.2020. Näistä vahingoista viidenkymmenen (50) vahinkopäivämääräksi on todettu 10.12.2019 tai sen jälkeen. Vahingoista kahdeksalle on tehty maastotarkastus, joissa vahingon tehneeksi pedoksi on todettu ahma.

Hakijan mukaan ahma kulkee tokan mukana ja tappaa poroja.

Ruotsalaisnorjalaisessa tutkimuksessa (Mattisson ym. 2016) havaittiin ahman tappavan 1-2 poroa kuukaudessa. Lisäksi saman tutkimuksen mukaan on havaittu jopa 15 tapettua poroa per ahmayksilö yhden kuukauden aikana.

Poikkeusluvat tulevat nähtäville: http://suurpetopoikkeusluvat.riista.fi
Tiedostojen lataamisesta sivustolle vastaa Suomen riistakeskus.