Poikkeuslupa ahma 10.01.2020


Kuva: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSU_V2P1b_-_Gulo_gulo_skull.png

Suomen riistakeskus

on päätöksellään (2020-1-000-15413-3) myöntänyt hakemuksesta poiketen luvan kolmen (3 sijaan yhden (1) ahman tappamiseksi Käsivarren paliskunnan alueella. 

Ote perusteluista: Hakijan mukaan ahmat ovat tappaneet paliskunnan alueella kymmeniä poroja tämän talven aikana. Ahmat liikkuvat öisin. Ahmat liikkuvat jopa laumoissa, ainakin edellisen vuoden pentue mukana.

Maaseutuelinkeinoviranomaisen mukaan syys-joulukuun ajalta on tallennettuna yhteensä 55 ahmojen tekemää vahinkoa koko paliskunnan alueella, hakemusalueiden osalta vahinkoja on yhteensä 44 kpl. ja näistä kohdistunut ko. poikkeuslupapyyntiä koskevassa hakemuksessa olevien karttaliitteiden mukaisesti:
alue 1: 14 kpl, lähialue 3 kpl
alue 2: 7 kpl, lähialueella runsaasti vahinkotapauksia Virni-Unkkavaara etc.
alue 3: 23 kpl

Ruotsalaisnorjalaisessa tutkimuksessa (Mattisson ym. 2016) havaittiin ahman tappavan 1-2 poroa kuukaudessa. Lisäksi saman tutkimuksen mukaan on havaittu jopa 15 tapettua poroa per ahmayksilö yhden kuukauden aikana.

 

Poikkeusluvat tulevat nähtäville: http://suurpetopoikkeusluvat.riista.fi
Tiedostojen lataamisesta sivustolle vastaa Suomen riistakeskus.