Poikkeuslupa ahma 10.01.2020

Kuva: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSU_V2P1b_-_Gulo_gulo_skull.png

Suomen riistakeskus

on päätöksellään (2020-1-000-15408-1) myöntänyt luvan hakemuksen mukaisesti yhden (1)  ahman tappamiseksi Pohjois-Sallan paliskunnan alueella. 

Ote perusteluista: Alueella on havaintoja useammasta ahmasta, viimeiset havainnot 5.1.2020 Osan aikaa ahmat ovat Venäjällä sekä Värriön luonnonpuistossa. Edellinen lupa ei tuottanut tulosta pyyntiyrityksistä huolimatta.
Alueelta on ilmoitettu riistavahinkorekisterin ja Sallan maaseutuelinkeinoviranomaisen perusteella aikavälillä 1.10.2019-7.1.2020 yhteensä 57 ahman tappamaa poroa.

Ruotsalaisnorjalaisessa tutkimuksessa (Mattisson ym. 2016) havaittiin ahman tappavan 1-2 poroa kuukaudessa. Lisäksi saman tutkimuksen mukaan on havaittu jopa 15 tapettua poroa per ahmayksilö yhden kuukauden aikana.

Poikkeusluvat tulevat nähtäville: http://suurpetopoikkeusluvat.riista.fi
Tiedostojen lataamisesta sivustolle vastaa Suomen riistakeskus.