Reviirityöryhmäkysely


Suden kannanhoitosuunnitelman eräänä merkittävänä toimenpiteenä on kirjattu susireviirikohtainen yhteistyöryhmähanke. Hankkeen tarkoituksena on voimaannuttaa susireviirillä asuvia. Hankkeen tulisi parantaa riistahallinnon, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan suhteita susiasioissa. Hanke hahmottaa suteen liittyviä hallintaoikeuksia. Hanke lisää toimijoiden välistä luottamusta, vähentää hallinnollisia ja tiedollisia ristiriitoja ja luo perustaa laajapohjaiselle hyvinvoinnin kasvulle.

Reviirityöryhmiä on perustettu vaihtelevalla nopeudella eri alueille siten, että tämän hetkinen kokonaismäära on 23. Tuoreimman suden metsästykseen liittyvän asetuksen yhteydessä  Maa-ja Metsätalousministeriö linjasi reviirityöryhmien lausunnot huomioitavaksi metsästyksen poikkeuslupapäätösten käsitelyssä.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa reviirityöryhmien toiminnan ja kokoonpanon tunnettuutta, paikallistason vaikutusmahdollisuuksia ja ryhmään kohdentuvia toiveita  eri sidosryhmien keskuudessa. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran 1/2017 ja tällä kyselyllä on tarkoitus kartoittaa sitä onko tunnettuudessa tapahtunut merkittäviä muutoksia kuluneen vuoden aikana.

Kyselyyn vastaaminen vie muutaman minuutin. Vasta Lähetä napin klikkaus lähettää vastaukset. Kiitosviesti varmistaa, että lähetys onnistui.

Huom! Ensimmäisen sivun kysymyksiin vastataan siirtämällä "liukusäädin" oikeaan kohtaan. Vaikka se oletusarvoisesti olisi siinä mitä haluat kysymykseen vastata liukua PITÄÄ SIIRTÄÄ ja palauttaa se sitten takaisin oikeaan kohtaan. Muuten sovellus tulkitsee, että kysymykseen ei ole vastattu, etkä pääse kyselyssä eteenpäin.

Kyselyn toteuttaja:
LSL Tapiola ry

Kyselyssä on 11 kysymystä.