Susidialogia Pohjanmaalla

Seuraavassa, asetelmaltaan fiktiivisessä dialogissa, käyvät vuoropuhelua IT-asiantuntija Kaj Granlund Lestijärveltä ja Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaan riistapäällikkö Stefan Pellas. […]


Omat koirat purevat?

Suden kannanhoitosuunnitelmaa päivitetään kolmannen kerran. Aiemmin työ on tehty vuosina 2005 ja 2015. Työn tavoitteena tulisi olla susikannan […]
Sudenhoitosuunnitelman kolmas tuleminen

Maa- ja metsätalousministeriö antoi kesän korvalla, 6.6.2018 tiedotteen, jonka mukaan sudenhoitosuunnitelmaa päivitetään toimenpideosion osalta. Tämä painotus mainitaan ministeri […]Tutkimusartikkeli: ”The Tapiola Case”

Korkeimman hallinto-oikeuden EU-tuomioistuimelle esittämien ennakkoratkaisukysymysten pohdintaa tieteellisessä artikkelissa. European Energy and Environmental Law Review on 3.6.2018 julkaissut […]EU:n suurpetolinjaus lähtee lainsäädännöstä

Euroopan metsästysjärjestöjen kattojärjestön FACE:n suurpetotyöryhmä osallistui 15 toukokuuta Brysselissä pidettyyn suden ja kotieläintalouden konfliktia käsittelevään konferenssiin europarlamentissa. Suomen metsästäjäliiton […]


Totuus hukassa: uskossa vahva ja toivossa väkevä.

Riistahallintolain mukaan Suomen riistakeskuksen lakisääteisiä tehtäviä ovat mm: ”kestävän riistatalouden edistäminen sekä riistatalouteen liittyvän yleisen edun valvonta; riistaeläinkantojen tilan, […]


Vaarallinen Luonto

Teksti ja Kuva: Sari Kantinkoski Olen toisinaan miettinyt kysymyksenasettelua eläinten inhimillistämisestä. Ovatko jotkin inhimilliset piirteet joita näemme eläimissä, […]